เจนเนอราลี่ฯแต่งตั้ง “ธีรนันท์ ศรีหงส์” นั่งประธานบอร์ดคนใหม่

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ แต่งตั้ง “ธีรนันท์ ศรีหงส์”‘ นั่งประธานบอร์ด “เจนเนอราลี่ ประกันภัย-เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต” คนใหม่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนายธีรนันท์ ศรีหงส์ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ (Independent Director & Chairman) ของ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) และ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) เพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินงานขององค์กรให้แข็งแกร่ง เติบโตได้ตามเป้าหมาย

มุ่งสู่การเป็น “Lifetime Partner 24: Driving Growth” ซึ่งเป็นกลยุทธ์องค์กรในปี 2022-2024 ตอกย้ำความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า พร้อมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายธีรนันท์ ศรีหงส์ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การบริหารในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะในวงการการเงินการธนาคารมามากกว่า 30 ปี ขึ้นชื่อเป็นผู้พลิกโฉมองค์กรสำคัญระดับประเทศหลายองค์กร โดยเฉพาะเป็นผู้นำการยกระดับ และเปลี่ยนแปลงศักยภาพการแข่งขันด้านดิจิทัลในระดับประเทศ ด้วยประสบการณ์ความรู้ ความสามารถรอบด้านและความช่ำชองในด้านธุรกิจการเงินและเทคโนโลยี นายธีรนันท์ ศรีหงส์ จึงเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจไทยเสมอมา

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการกับกลุ่มเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถเสริมให้การบริหารคณะกรรมการบริษัทของเจนเนอราลี่ฯให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมตอบสนองต่อการวิวัฒนาการด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้เจนเนอราลี่ฯเป็นผู้นำธุรกิจการประกันภัยที่ทันสมัยและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance